Blog Single

Asiakaspalvelu on helppoa, eikä siinä mitään tekoälyä tarvita, voisi helposti joku alan vanha konkari karkeasti ajatella. Vaikka vaatii se asiakaspalvelu - varsinkin tietyntyyppistä palveluasennetta. Jokaiselta asiakaspalvelu ei vain välttämättä luonnostaan onnistu, mutta tähänkin pätee ikuista oppimista suosiva sanonta, eli aina kannattaa opetella. Tekoälylle on myös ominaista, että se oppii koko ajan ja sitä voidaan opettaa.

Tekoäly onkin lyhyesti, mutta virallisemmin määriteltynä koneen kokemuksesta oppivaa kykyä suoriutua tehtävistä, ilman jatkuvaa ohjausta. Koneen oppiminen perustuu tehokkaaseen tietojenkäsittelyyn, joka keräämästään suuresta määrästä tietoja kykenee jatkuvasti oppimaan. Tämän ominaisuuden myötä asiakaspalvelusovelluskin voi tehdä koko ajan parempia päätelmiä. Sovelluksen tekoälyn opettamisessa ovat osallisena sekä työntekijät, että asiakkaat.

Tulevaisuudessa tekoälypohjaiset digitaaliset ratkaisut parantavat liiketoiminnan kaikkia osa-alueita, kuten online-asiakaskokemusta, uskollisuutta, tuotemerkin mainetta ja luovat jopa uusia tulovirtoja. Digimarkkinoiden asiantuntijat ennustavat, että lähitulevaisuudessa suurin osa kaikista asiakaspalvelutapahtumista toteutetaan ilman, että asiakaspalvelussa on vastaamassa ihminen. (1.)

Tekoälytekniikkaa voidaan käyttää esimerkiksi analysoimaan saapuvia viestejä ja ohjata niitä sisällön perusteella suoraan oikean tyyppisille asiakaspalvelijoille, heidän asiantuntemuksensa mukaan. Kuten vaikkapa tekniset kysymykset suoraan teknisille henkilöille ja tarjouspyynnöt suoraan myyntiin.

Monikanavaisessa asiakaspalveluprosessissa teköäly tuo kattavan tasapainon tukijärjestelmään. Käytön ja kerättyjen tietojen myötä, tekoäly oppii pikkuhiljaa paremmin ohjaamaan viestit oikein. Se voi luokitella automaattisesti viestit niin, että nostaa esimerkiksi reklamaatiot ensimmäisiksi tärkeiksi käsiteltäviksi asioiksi. Asiakkaat saavat tehokkaita ratkaisuja, asiakaspalveluhenkilöt täyttävät palvelusitoumuksensa ja pystyvät vapauttamaan kuormitetut tukikanavat hektisestä kiireestä.

Kokonaisuutena tekoäly tarkoittaa korkealaatuista asiakaskokemusta, yksilöllistä tukea, nopeutta ja tehokkuutta sekä kustannussäästöjä. Kaikista liiketoimintasegmenteistä nimenomaan asiakaspalvelussa keinotekoinen älykkyys on valtava etu ja yritykset luottavat siihen, että ne pystyvät minimoimaan käyttökustannukset. Todennäköisimmin tulemme jatkossa näkemään tekoäly-innovaatioita, jotka parantavat juuri asiakaspalvelusovelluksia. (1.)

www.marutitech.com/artificial-intelligence-for-customer-service-2

Jaa tämä julkaisu