Blog Single

Nykypäivän trendi on kerätä ja hyödyntää dataa kaikessa liiketoiminnassa. Data tarjoaakin oikein käytettynä lukemattomia mahdollisuuksia ja on jopa edellytyksenä nykyajassa menestymiseen. Avainasia on ymmärtää oman toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö, voidakseen soveltaa siihen oikean saatavilla olevan tiedon. Käytössä oleva laadukas data voi ennakoidusti hyödynnettynä nostaa yrityksen kilpailukyvyn uusille luokituksille ja sen avulla voidaan nähdä päivittäisten tekemisten vaikutus yrityksen kokonaisvaltaisessa suoriutumisessa. Pelkkä datan olemassaolo ei automaattisesti tee yrityksestä menestyvää.

Suomalaisyrityksissä ollaan eri kehitysvaiheissa datan hyödyntämisessä. Löytyy paljon edelläkävijä-yrityksiä, jotka hyödyntävät dataa ammattimaisesti ja innovatiivisesti. Dataa osataan visualisoida, eri datalähteet yhdistyvät toisiinsa ja päätöksenteko perustuu faktoihin, joiden pohjalta kehitetään toimintaa, sekä uusia tuotteita ja palveluita. Kuitenkin suuri osa suomalaisista yrityksistä vielä tuskailee edelleen liikkeellelähdön kanssa. Tai ei ole ymmärtänyt, että datan analysointi kuuluu kaikille työntekijöille, ei vain analyytikoille, tai johtoportaalle. Yritysten pitäisi pystyä data-aikana tiedon avulla syventämään varsinkin asiakasymmärrystä ja tätä myöten tekemään itsensä merkityksellisiksi ja arvokkaiksi ihmisille. Käytännössä tämä tapahtuu tekemällä asiakkaiden arjesta helppoa ja miellyttävää.

Lukujen viidakko ei jää ihmisten mieleen. Tietosisältö, joka sijaitsee kymmenissä ja taas kymmenissä Excel-taulukoissa, on mahdotonta hahmottaa. Siksi tietoa täytyy pystyä visualisoimaan. Datan visualisoinnilla onkin keskeinen sija tiedon leviämisessä organisaation eri alueille, sekä ihmisille, jotka eivät ole päivittäin datan kanssa tekemisissä. Ihan jo valtavan datan määrän takia, visualisointien on oltava niin selkeässä muodossa, että tavalliset työntekijät osaavat kaavioita tulkita, tuntematta itseään tyhmäksi. Kuva jää ihmisten mieleen, tekee datan ymmärrettäväksi ja trendit näkyviksi. Ja kun asia jää ihmisten mieleen, toiminta ja käyttäytyminen muuttuvat. Siksi visualisointi on tehokas vaikuttamisen väline. Tärkeintä olisi, että datan analysointi ohjaisi yrityksen toimintaa vaikuttaen siihen.

Datan hyödyntämisen tekoälyn avulla uskotaan tekevän saman, kuin ATK:n 80-luvun loppupuolella - mullistavan liiketoiminnan ja ihmisten tavat tehdä ja ohjata töitä. Päätösten pohjautessa faktatietoon, rutiinitehtävät voidaan hoitaa entistä nopeammin, ilman pelkoa inhimillisistä virheistä. Haasteellisemmaksi saattaakin muodostua ydinkysymys, mitä datan avulla halutaan saavuttaa. Halutaanko esimerkiksi palvella paremmin useampia asiakkaita vai halutaanko ratkaista ongelmia, tai parantaa tuottavuutta. Kun organisaatio haluaa seurata edistymistä, ennusteita ja tehdä entistä parempia tai valistuneita päätöksiä, täytyy antaa datan kertoa oma tarinansa. Täytyy luottaa dataan, oppia tunnistamaan siitä oleellinen antaen sille jopa valtaa. Datan lukutaito on kieli, jota tulee oppia puhumaan, koska taito tulee olemaan isossa asemassa tulevaisuudessakin.

Dynaaminen data on valtava mahdollisuus, jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ympäröivästä yhteiskunnastamme. Koettu ja opittu viittaa menneeseen, josta voi ottaa oppia katsoessa tulevaan. Datan ja analytiikan rooli ei ole enää peilata mennyttä, vaan aktiivisesti käynnistää ja ohjata tulevaisuuden toimintaa.

1. blog.kauppalehti.fi

2. blog.kauppalehti.fi

3. wau.fi

4. www.cgi.fi

Share this Post