Telemarkkinointi

Contakti tarjoaa monipuolisen ratkaisun telemarkkinointiin.
Palvelu on helppokäyttöinen, helposti hallinnoitava ja on helposti skaalattavissa ja räätälöitävissä vastaamaan liiketoimintasi tarpeita.

Contakti Telemarkkinointi Contakti esittely

Telemarkkinoinnin ominaisuuksia

Soittolistat

 • Voit ladata soittolistoja palveluun ja luoda niistä kampanjoita.
 • Valitset agentit tai ryhmät, jotka tiettyä kampanjaa soittaa.
 • Agentin klikattua soitettavaa kontaktia, kyseinen kontakti lukittuu kyseiselle agentille, eikä päällekkäisiä soittoja pääse syntymään.
 • Mikäli agentti tekee soitosta tilausvahvistuksen, silloin kontakti poistuu soittolistalta.
 • Agentit voivat luoda soitoista leedejä, jotka ohjataan automaattisesti oikeille henkilöille tai ryhmille jatkokäsittelyyn.

Tilausvahvistukset

 • Agentti voi tehdä soitosta tilausvahvistuksen, joka voidaan lähettää asiakkaalle sähköpostiin suoraan palvelusta.
 • Tilausvahvistukset voidaan ohjata automaattisesti tilauksen sisällön perusteella oikealle jatkokäsittelijöille.

Asiakastiedot

 • Palvelu lisää automaattisesti asiakkaan tiedot puheluun sekä tilausvahvistukseen.
 • Soittajan tiedot välittyvät myös vastaanotetuissa puheluissa.

Puheluiden tallennus

 • Puhelut voidaan tallentaa automaattisesti.
 • Käyttäjä voi tallentaa puhelut, tai osan puhelusta manuaalisesti.

Raportointi

 • Reaaliaikainen monitorointi.
 • Raportointi.
 • Raportit automaattisesti sähköpostiin.

Toiminteita

 • Agenttien läsnäolotilat.
 • Määritä outbound-soittonumero.
 • Käyttäjäryhmien ja käyttäjien hallinta.
 • Asiakkaan aikaisempien tilausten, sekä uusien tilausten seuranta.
 • Palvelu skaalautuu tarpeidesi mukaan.
 • Puheluiden kääntö tekstiksi.
 • Puheluhistoria.
 • Asiakaskohtaiset muistiot.
 • SMS- viestien ja sähköpostien lähettäminen agentin työpöydältä.
 • Voit säilyttää nykyisen numerointinne.
 • Laadunvalvonta, koulutus, palautteet.

ja älyä...

 • Palvelussa puhelut voidaan nauhoittaa, jonka jälkeen äänitiedosto käännetään tekstitiedostoksi. Tekstitiedosto luetaan tekoälyn avulla, jonka jälkeen tehtävä voidaan ohjata oikeaan ryhmään tai oikealle henkilölle automaattisesti. Asiakaspalvelijan ei tarvitse tehdä puhelun aikana kirjauksia ja puhelun asia siirtyy eteen päin juuri sellaisena kuin se käytiin.

 • Palvelu tarjoaa paremman keinon seurata puheluita laaduntarkkailun osalta. Puhelumassasta puheluita ei tarvitse kuunnella satunnaisesti, vaan palvelu löytää automaattisesti ne puhelut, jotka vaativat jatkotoimia.
 • Vastaamaton puhelu kuittaantuu automaattisesti käsitellyksi, mikäli asiakkaalle on soitettu takaisin.

 • Mikäli asiakas on tavoittanut myöhemmällä soitollaan jonkun henkilökunnastanne, niin vastaamaton puhelu kuitataan käsitellyksi.